O nás

Lucie Vavřínová

Hudba mě životem provází již od raného dětství…Už jako malá holčina jsem si pořád prozpěvovala, a proto mě rodiče přihlásili do hudební školy, kde jsem se začala učit sólovému i sborovému zpěvu a hře na zobcovou a později i na příčnou flétnu…Po studiích na Střední pedagogické škole jsem byla přijata na Konzervatoř v Pardubicích, kde jsem ve třídě MgA. Jaromíra Höniga vystudovala hru na flétnu. Nyní vyučuji hru na zobcové a příčné flétny a sborový zpěv na ZUŠ B.Smetany v Litomyšli, vystupuji na nejrůznějších akcích, výstavách, vernisážích, podnikových večírcích atd…A v řadě neposlední – hraji na flétnu a zpívám při svatebních obřadech v Litomyšli a okolí…

Petr Jiříček

Na Konzervatoři v Pardubicích jsem vystudoval u Mgr. Josefa Rafaji hru na varhany a ve vzdělání dále pokračoval na Pedagogické fakultě UHK v oboru Sbormistrovství chrámové hudby a hře na varhany u doc. PhDr. MgA. Františka Vaníčka, Ph.D. V současnosti vyučuji hru na klavír a varhany v ZUŠ Litomyšl a v litomyšlském kostele Povýšení sv.Kříže působím jako regenschori. V letech 2003-2010 jsem vedl komorní pěvecký soubor L’oktet a v roce 2011 založil komorní sbor s názvem Vox humana. Kromě hry na varhany a klavír se věnuji improvizaci a kompozici (muzikály Živé Pašije, Píseň Písní, Hodinky atd.) Radost mi přináší také psané slovo, v roce 2010 jsem vydal cestopis „Na kole z Litomyšle do Říma, Taizé a Osla“, v roce 2018 cestopis „Na kole z Litomyšle do Medzugorie, Londýna a k Hoře křížů“ a v roce 2022 cestopis „Na kole z Litomyšle do moldavské Bukoviny, Kyjeva a Soluně“.

Lucie Kratochvílová

Hudba mě provází celý můj dosavadní život, byla jsem jí každodenně obklopena prakticky od narození. Při volbě střední školy tedy bylo jasné, jakým směrem se bude můj další život ubírat. Po maturitě na Střední pedagogické škole jsem začala studovat obor klasický zpěv na pardubické, později na pražské konzervatoři. Absolvovala jsem mistrovské kurzy pod vedením naší nejuznávanější operní pěvkyně Kateřiny Kněžíkové či světově uznávaného italského operního pedagoga Antonia Carangela. Přestože mým hlavním oborem je klasický zpěv, mému srdci je ještě o trochu blíže zpěv populární. Na Vaší svatbě Vám tedy velmi ráda zazpívám nejen krásné kusy klasické hudby, ale i nejrůznější písně populární scény světových i tuzemských umělců.